Rendement
Meer weten over rendement? Yeet! geeft in de nieuwsbrief gratis uitleg, tips en adviezen over rendement op beleggingen en investeringen, dus schrijf u nu gratis in!

Wat is rendement?

Met rendement wordt de gemaakte winst op investeringen en beleggingen over een bepaalde periode bedoeld. Het rendement wordt meestal weergegeven in procenten, maar kan soms ook in absolute getallen worden geduid, zowel negatief (verlies) als positief (winst).

Wat betekent rendement?

Niet alleen geld kan rendement opleveren. Ook een machine of een akker kan rendement geven door opbrengst en/of productiviteit te genereren. Toch wordt er meestal gedoeld op financiële investeringen of beleggingen als we het hebben over rendement. In dat geval staat rendement voor de winst die over een bepaalde periode is geboekt. Het rendement wordt dus gebruikt om financiële resultaten te bekijken en analyseren. U kunt er immers mee zien of een investering zijn vruchten heeft afgeworpen of niet, waarna u een volgende stap kunt bepalen.

Wanneer krijgt men te maken met rendement?

Zoals in de vorige alinea beschreven hoeft rendement niet alleen over financiën te gaan. Rendement is het doel van iedere mogelijke investering. Als u investeert wilt u dat iets met de tijd meer waard wordt, die waardestijging is het rendement. U hoeft daarom niet per se te beleggen om het begrip rendement tegen te komen. Wanneer u uw gekochte huis na twintig jaar verkoopt, hoopt u ook dat het huis in die tijd in waarde is gestegen. Zodat de vraagprijs hoger is dan de originele aankoopprijs twintig jaar geleden en er winst kan worden gemaakt. Ook dan boekt u dus positief rendement over uw vastgoed.

Of u dat positieve rendement op uw huis boekt en zo ja, hoeveel, is afhankelijk van verschillende factoren. Heeft u uw huis goed onderhouden? Heeft u zelf aanbouwen geplaatst? Hoe staat de woningmarkt ervoor? Wanneer goed rekening wordt gehouden met deze factoren, kan het zo zijn dat u erachter komt dat de slimste zet zou zijn om nog een jaartje te wachten met het verkopen van uw huis.

Beleggen

Hetzelfde principe is van toepassing bij beleggen, de financiële sport waar het woord rendement verreweg het meeste voorkomt. Het hele doel van beleggen is namelijk het creëren van rendement. Wanneer u belegt in een bijvoorbeeld een bedrijf door middel van aandelen, kunt u op verschillende manieren rendement klaarspelen.

Koerswinst

Uit koerswinst wordt veelal het meeste rendement gehaald, maar wat uw koerswinst is, wordt bepaald door de timing van verkoop. Koerswinst is de letterlijke waardestijging van uw aandelen of obligaties. Wanneer u bijvoorbeeld een aandeel voor 20 euro heeft gekocht en datzelfde aandeel 5 jaar later 100 euro waard is, boekt u een aardige koerswinst, want uw aandeel is 5x zoveel waard geworden dan wanneer u het kocht. Dit kan gebeuren doordat het bedrijf waarin u heeft belegd in die 5 jaar een stuk meer waard is geworden door goed beleid en/of door koersveranderingen in de economie. Het is daarom net zoals bij het verkopen van uw huis belangrijk om goed te timen wanneer u uw aandelen verkoopt, om maximale koerswinst te behalen.

Waar koerswinst alleen wordt uitgekeerd wanneer u besluit uw aandelen te verkopen, zijn rente en dividend tussentijdse beloningen.

Rente

Rente wordt niet bij aandelen, maar bij obligaties uitgekeerd. Met een obligatie leent u geld aan een bepaald bedrijf of instantie. Net zoals u zelf geld bij de bank zou lenen, leent de uitgever van de obligatie in dit geval geld van u. En net zoals dat u rente aan de bank moet betalen wanneer u een lening bent aangegaan, moet het bedrijf of instantie waaraan u uw geld heeft geleend ook rente aan u betalen. Dit dient als een soort garantie van uiteindelijke terugbetaling. Aan het einde van de looptermijn van de obligatie krijgt u uw volledig gestorte bedrag terug en dient de ontvangen rente als rendement.

Dividend

Ook met aandelen kan er tussentijds geld worden uitgekeerd. Dit gebeurt in de vorm van dividend-uitkeringen. Omdat je met een aandeel eigenlijk het recht koopt op een stukje van een bedrijf, keren bedrijven dividend uit. Dit dividend is praktisch gezien winstdeling. Omdat u recht heeft op een stukje van het bedrijf, heeft u ook recht op een stukje van de winst dat het bedrijf maakt. Niet alle aandelen delen mee in de winst, slechts de zogenoemde dividendaandelen.

Welk doel wilt u behalen?

De economie is geen rechte lijn. De economie schommelt en fluctueert en daarmee ook de verschillende economische markten. Afhankelijk van de stand van de economie en het besloten economische beleid zijn producten en diensten meer of minder waard. Het is daarom belangrijk om verstand te hebben van deze koersschommelingen wanneer u begint met beleggen. Ook kennis van het bedrijf waarin u zou willen beleggen is noodzakelijk. Er is namelijk altijd de mogelijkheid dat u geld verliest. Het is ook goed om te beseffen dat een hoger rendement niet altijd alleen maar positief hoeft te zijn. Hoe hoger het rendement in eerste opzicht is, hoe hoger het bijkomende risico zal zijn.

Het is daarom van belang om altijd een helder doel voor ogen te hebben wanneer u gaat beleggen. Wat wilt u bereiken en welke in- en uitstap strategie is daarvoor het meest geschikt. U kunt beter teveel dan te weinig research doen.

Hoe bereken je rendement?

Rendement berekenen is niet heel ingewikkeld, mits er geen sprake is van al te veel veranderingen zoals extra stortingen en onttrekkingen. De basisformule voor het bepalen van geboekt rendement is:

((Eindsaldo / beginsaldo) / beginsaldo) x 100%

Meer weten over rendement?

Wilt u meer weten over het behalen van rendement? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief met tips over investeren en rendement, waarmee u op de hoogte blijft van de belangrijkste ins en outs.

Lees meer over slim investeren
EV charging
Zonder laadpunten geen elektrisch verkeer. Voor het upgraden van ons wagenpark moeten we tezamen pushen voor meer EV charging. Maar wat houdt dat eigenlijk in?
Vastgoed
Wilt u meer weten over investeren in vastgoed? yeet! geeft uitleg en tips en adviezen over deze vorm van investeren in de gratis nieuwsbrief, dus schrijf je nu snel in!
Duurzaamheid
Wat is duurzaamheid? Hoe kan ik duurzaam ondernemen? Wat betekent People, Planet en Profit? Spelen deze vragen bij u, lees dan gauw verder.
Crowdfunding
Interesse in crowdfunding? Bij yeet! vindt u uitleg over wat crowdfunding is, wat u ermee kunt en meer relevante info voor iedereen die er naar op zoek is.
Winkelwagen
Winkelwagen is leeg
 
Totaal incl. BTW
€ 0,00
Voorkeuren